Ilmoittautuminen

Viking2019 ilmoittautumisaika on 22.7.-31.10.2018. Linkki ilmoittautumiseen tulee tälle sivulle, sekä piirin nettisivuille Viking2019-tapahtumasivulle ensimmäisenä ilmoittautumispäivänä. Kun ilmoittaudut matkalle, sinun tulee kirjoittaa lyhyt motivaatiokirje. Kirjeessä voit esimerkiksi kertoa miksi haluat mukaan matkalle, sekä partiotautastasi. Tämän kirjeen perusteella valitaan matkalle mukaan pääsevät. Valintaan ei vaikuta aikaisempi kansainvälinen kokemus, ja mukaan voit hakea, vaikka et olisi aikaisemmin vaeltanut. Oma innokkuutesi ja motivaatiosi lähteä mukaan reissuun on tärkeintä!

Valinnoissa pyrimme ottamaan huomioon, että matkalle tulisi osallistujia kaikista ikäkausista tarpojista aikuisiin ja ympäri piirin. Ilmoittautumisajan päätyttyä matkan johtajisto valitsee matkan osallistujat ja ilmoittaa kaikille matkalle halunneille pääsivätkö he mukaan.

Mainokset